2012 Yılı Teknik Destek Programı SSSL

Yazdır
PDF

Hepsini Aç | Hepsini Kapat
Başvuru Aşaması


Kurumsal Bazda Hizmet Kalitemizi Artırmak Amacıyla Program Kapsamında Bir Yazılım Danışmanlığı Alabilir miyiz?

Evet. Kurumsal kapasiteyi arttıracak her türlü danışmanlık için faaliyet teklifi hazırlanabilir fakat yazılım programı başvuru sahibi tarafından temin edilmelidir.

 

2012 Yılı Teknik Destek Programı'ndan 2 Dönemden 2 Ayrı Faaliyet Teklifinde Bulunabilir miyiz?

Evet. Bir başvuru sahibi 2012 TD kapsamında 2 dönemde farklı faaliyet tekliflerinde bulunabilir.

 

Teknik Destek Programı Kapsamında Danışmanlık/Eğitim Hizmeti İçin Tek Firmadan Teklif Alınması Yeterli Mi?

Evet. Her ne kadar Program kapsamında 3 (üç) firmadan teklif almanız tavsiye edilse de bu durum bir zorunluluk veya ön incelemede elenme sebebi değildir.

 

Bakanlıkların İlçe Teşkilatları Proje İçin Başvuru Yapabilir Mi?

Evet. Bakanlıkların ilçe teşkilatları (örneğin ilçe milli eğitim müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü) teknik destek başvurusunda bulunabilirler.

 

Başvuru Rehberinde Bütçenin 310.000 TL Olduğu Belirtilmiştir. Bu Bütçe Açılacak 3 Dönemin Toplam Bütçesi Midir Yoksa, Tek Bir Döneme Ait Miktar Mıdır ?

310.000 TL; 2012 Yılı Teknik Destek Programının 3 dönemini de kapsayan toplam bütçesidir.

 

2012 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Asgari ve Azami Destek Miktarları Nedir?

Teknik destek programları kapsamında Yararlanıcıya doğrudan bir ödeme söz konusu değildir. Dolayısıyla asgari veya azami destek miktarı diye bir hibe söz konusu değildir. Ajans, başvuru sahibi kurum veya kuruluşun talep ettiği eğitim ve/veya danışmanlığı mümkünse kendi personeliyle, aksi durumda hizmet alımıyla karşılamaktadır. Hizmet alımı yapılması durumunda söz konusu faaliyetin Ajansa maliyeti 15.000 (on beş bin) TL'yi geçemez. 

 

Ajansa Katkı Payı Olan Kurumlar Programa Başvurabilir Mi?

Evet. Bilindiği üzere 5449 sayılı kanun kapsamında il özel idareleri, belediyeler ve ticaret sanayi odaları Ajansa her yıl belli bir katkı payı ödemekle yükümlüdürler. Bu programın bir mali destek programı olmaması sebebiyle söz konusu yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemiş olan kurumlar da teknik destek programına başvuru yapabilirler.

 

Değerlendirme Aşaması


Değerlendirme Komitesi Kimlerden Oluşuyor?

Ajans Genel Sekreteri tarafından görevlendirilecek en az 3 (üç) Ajans uzmanından oluşmaktadır.

 

Bu Program Kapsamında Kaç Faaliyet İçin Destek Alabilirim?

2012 TD Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3.5'te belirtildiği üzere bir kurum/kuruluşa bir dönem içerisinde 1 kez, yıl içerisinde ise en fazla 2 kez teknik destek sağlanır.

 

Sözleşme Aşaması


Sözleşme Kaç Nüsha Halinde Düzenlecektir ve Damga Vergisi Ödenecek Midir?

Başvuru Sahibi ve Ajans arasında tek orijinal nüsha sözleşme yapılacaktır. Orijinal nüsha Ajans'ta kalacak, fotokopisi ise Yararlanıcı'ya verilecektir.

Ajans'ın Teknik Destek faaliyeti kapsamında bir dış uzmandan eğitim / danışmanlık hizmeti alması durumunda, Ajans ve dış uzman arasında tek nüsha orjinal sözleşme yapılacaktır. Orijinal nüsha Ajans'ta kalacak, fotokopisi ise dış uzmana verilecektir. Orijinal nüshaya ilişkin Damga Vergisi dış uzman tarafından ödenecektir.

 

Destek Almaya Hak Kazandım, Sözleşme Öncesinde Faaliyetin İçeriğini Değiştirebilir Miyim?

Bilindiği üzere teknik destek kapsamında Ajansa sunulan faaliyetler bir komisyon tarafından değerlendirilmekte ve puanlanmaktadır. Dolayısıyla desteklenmeye hak kazanan faaliyetin içeriğinin sözleşme öncesinde değiştirilmesi uygun değildir. Ancak başvuru sırasında sunulan faaliyet takviminde revizyonlar veya teknik destek faaliyetinin içeriğine ilişkin tam olarak anlaşılmayan hususların açık hale getirilmesi gibi faaliyetin içeriğini değiştirmeyecek konularda değişiklikler yapılabilir.